Keuring aardgas

Het gebruik van aardgas kan steeds een bepaald risico met zich meebrengen. Tijdens de keuring van een aardgasinstallatie wordt de volledige installatie nagezien op mogelijke gaslekken. Ook de binnenleidingen worden aan de nodige controles onderworpen. De gaskeuring kan aan de verwarmingsinstallatie gebreken aanduiden die kunnen leiden tot CO-vergiftiging.

Wanneer is een keuring van de aardgasinstallatie verplicht?

  • Voor indienststelling van de gasmeter door de distributienetbeheerder. Zonder positief keuringsattest kan de aardgasteller niet worden opengezet.
  • Bij elke uitbreiding van een bestaande gasinstallatie. Wordt er een aardgastoestel vervangen of een extra toestel aangesloten, dan dient deze installatie opnieuw gekeurd te worden.

Wat wordt er gecontroleerd tijdens de keuring van de gasinstallatie?

  • de aan- en afvoer van verbrandingslucht en verbrandingsproducten
  • de leidingen en de manier waarop deze verbonden zijn met elkaar
  • de plaatsingswijze
  • verbindingen tussen binnenleidingen en de toestellen
  • tot slot wordt er een dichtheidsproef uitgevoerd

Bij aanvang van de keuring moet een isometrisch schema aanwezig zijn met de voorstelling van alle gasleidingen (te voorzien door de installateur of doe-het-zelver). Daarnaast dienen alle leidingen, verbindingen, verbruikstoestellen, lucht aan- en afvoeren en schoorsteenaansluitingen geplaatst en aangesloten zijn. Voor de dichtheidsproef is er steeds een T-stuk met kraan en stop noodzakelijk.

Een keuring van een aardgasinstallatie is enkel mogelijk in Vlaanderen. Daarnaast keurt Service Direct enkel aardgasinstallaties die zijn aangesloten op het distributienetwerk en dus geen 'eiland'installaties.

Opgelet

Service Direct voert enkel keuringen van aardgasinstallaties uit. Bij ons kan je niet terecht voor een (tweejaarlijks) onderhoud! Ben je op zoek naar een onderhoud dan contacteer je best een verwarmingsinstallateur of de onderhoudsdienst van het merk van je ketel.

Meer info? Advies nodig?

Contacteer ons via 02/899.04.51 of vul ons contactformulier in.